Studenten Burn Out

Studenten Burn Out

Burn-out bij studenten. Maar liefst een kwart van de studenten heeft burn-out verschijnselen.

Een burn-out kan worden veroorzaakt door stressvolle levensgebeurtenissen, een te hoge werkdruk of perfectionisme.

Hieronder volgt een overzicht van de symptomen en oorzaken van een studenten burn-out en hoe een burn-out te overwinnen is.

Symptomen van een burn-out bij studenten

student burn outEen student met een burn-out zal minder energie en zin hebben om iets te ondernemen.

Hij zal last hebben van vage lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid.

Snel geïrriteerd raken of emotioneel worden zijn eveneens signalen van een burn-out. Ook zal een student die een burn-out heeft of hier tegenaan zit, moeite hebben om zich te concentreren.

Het is moeilijker om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en de student zal meer fouten maken.

Dit is slecht voor het zelfvertrouwen.

Ook een cynische houding ten aanzien van de omgeving en het uit de weggaan van sociale contacten kunnen op een burn-out wijzen.

Tot slot zal een student met een burn-out meer snoepen, snacken, roken en drinken dan anders.

Bekijk hier alle: burn out symptomen

Oorzaken studenten burn-out

burn out bij studentenEr zijn een aantal oorzaken die specifiek zijn aan een studenten burn-out:

1. De angst om iets te missen

Social media doen studenten geloven dat leeftijdsgenoten een spannend leven leiden en zijn bang hierin achter te blijven.

Zij worden overspoeld door informatie over feesten die binnenkort plaatsvinden, trends waaraan zij willen meedoen of stages die goed staan op hun cv.

2. Het sociaal leenstelsel

Met de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 is rustig studeren er niet meer bij.

Studenten bouwen gemiddeld een studieschuld van 20.000 euro op. Om de schade te beperken, gaan veel studenten meer uren werken, met als gevolg dat zij overbelast raken.

3. Het bindend studieadvies

Om hun studie te kunnen voortzetten, moeten studenten in het eerste jaar een minimum aantal studiepunten behalen.

Zij krijgen daar halverwege het jaar een eerste advies over.

Vooral studenten met faalangst kunnen zich hierdoor erg onder druk gezet voelen.

Het overwinnen van een burn-out

student met burnoutStudenten die vermoeden dat zij een burn-out hebben, kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts.

De huisarts zal de student doorverwijzen naar een psycholoog.

Bij het overwinnen van een burn-out worden de volgende stappen doorlopen:

1. Het erkennen en accepteren van de burn-out

Een student met een burn-out moet aanvaarden dat hij niet langer op een optimaal niveau kan functioneren en dat het herstel een tijdje kan gaan duren.

Studenten met een burn-out kunnen zich erg schamen: ik ben toch jong en moet de hele wereld aankunnen?

Ook aan deze schaamtegevoelens zal de psycholoog aandacht besteden.

2. Het identificeren van de oorzaken

Om te kunnen herstellen van een burn-out, is het belangrijk om de oorzaken te identificeren.

Speelt perfectionisme een rol? Zijn er mensen in de omgeving van de student die hem uitputten?

Heeft de student onlangs met een ingrijpende levensgebeurtenis te maken gehad?

Zijn er financiële problemen? Het wegnemen van de oorzaak van de burn-out kan al veel rust brengen.

3. Werken aan gedachten, gevoelens en gedrag

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van een burn-out is werken aan gedachten, gevoelens en gedragingen die een terugval in de hand werken, zoals perfectionisme of een gebrek aan assertiviteit.

Ook is het heel belangrijk dat de student activiteiten die energie kosten zoveel mogelijk vermijdt en meer tijd neemt voor activiteiten die energie geven.

Door dit nieuwe gedragspatroon in de toekomst vast te houden, wordt de kans op een tweede burn-out aanzienlijk kleiner.

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Ben je student en heb je een burn-out?

Meld je dan aan voor onze community waarin je in contact komt met lotgenoten.

Meld je hier aan >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *